O1:53-54

 

(Rubrik:)          Kindz Häradh    Hijllaredh Sochn                      
                   

           
    Notarum Explicatio                                        


           Läggerödzby ähr 8 Hemman
           Wthsäde på heela byn
           Ensäde, Swart mylla, och mycket steningh
           åker.

     1    Lillegården crone 1/2 förmedlat               1/4 
           Wthsäde aff 3 åkrer                                       2 2/5
           hård wåldh och staarbotz ängh höö till                       10

     2    Läggeröd skatte hemman                       1
           Wthsäde   brukat    8                                     8 3/5
                          obrukat      3/5
           hård wåldh och staarbotz engh höö till                       25

     3    Håkanß Gårdh crone                             1
                                      för medlat till              1/4
           Wthsäde   brukat    3 4/5                                 6 3/5
                          obrukat    2 4/5
           hård wåldh och staarbotz ängh höö till                       10

     4    Frälße Gården                                       1
           Wthsäde   brukat    6 1/10                                8 1/10
                          obrukat   2
           hård wåldh och starbotz ängh höö till                       20
           Humblegårdzstänger om 400 stycker

     5    Crone Gården ibidem cronhemman       1
                                                   förmedlat i    1/2
           Wthsäde   brukat    3 4/5                                  5 3/10
                          obrukat    1 7/10
           hård wåldh och starbotz ängh höö till                         10

     6    Jönhßegård ibidem skatte                         1
           Wthsäde   brukat    4 1/5                                   5 1/2
                          obrukat   1 3/10
           hård wåldz engh och staarbothn, höö till                       25
           En engiefiähl weed Weeka belägen Specificerat
           folio <...>   höö till                                                          1

     7    Gierdeß Gården frelße                            1
           Wthsäde  brukat    11 1/5                             11 3/5
                          obrukat       2/5
           hård wåldh och staarbotz engh höö till                        30

     8    Lijtz Gården frelße hemman                   1/2
           Wthsäde  brukat    5 1/10                                6 2/5
                          obrukat   1 3/10
           hård wåldh engh höö till                                             12

           Twå ängiefiäller till byn finnes Noterat med
           A folio <...>   höö till 3 Laß och ähr                                     3
           Jnrächnat på gårderna.
           Fiskie watn medelmåttigh höst och wåår, på
           vthmarkerna och något i åhnen
           Skogh till brännemark nödtorftigt,
           Mulbethe godt,

     9    ähr en engie fiäll vnder Mölnerij höö
           till 1/ Laß finnes specificerat folio 52.(Karttext:)  

 
Starbåtz ängh
Scala Vlnarum
Sanck ängh med små busker
På denna Sijdan möter Hijllared Ägor
Star båtz ängh
Weekas ägor mötha på denne Sijdan
Hård walz ängh Och ähr mäst Öffwergångit med Ene och Eke skogh, Några Parker ibland såsom
    nu bärias kunna.
Stenigh och tuffwigh Hårdwalz ängh
Tuffwigh och Sanck ängh
Betz mark
Stägg walz ängh Ond och illack bärande ängh
Hård walz ängh med små busker
Swart mylla jord
Betz Haghe till Helle by med Ekeskogh och Enee.
Skön wallz änger
Stenigh Sköö Wallz änger
Skön wallz ängh
har¹ tager Vtmarkan vedh
Maa och Staarbåtz ängh¹ D.v.s. här.