O1:56                        Kindz Härad, Län-
                   gomma Sochn, medh efterskrefne Gårdar,
                           och hemman ähro affmätte
                             och afrijtade Anno 1648.
                                 

                        Prästegården                                                folio        58
                        Grärlåhsa                                                     folio        58
                        Hympan                                                       folio        58
                        Holmen                                                        folio        59