O1:57-58

 

(Rubrik:)          Kindz Häradh     Längomma Sochn                       
                   

           
  Notarum Explicatio                                   
       


           Pastoris Gård i Längommaa             
           wthsäde i gierdet A    3 1/2                                      
                         i gierdet B    3 1/5                    15
                           gierdet C    7 4/5                                       
                                   öde       1/2                                         
           Ehnsäde swart mylla iordh
          
                           Engen A   3
                           Engen  B   3
                           Engen  C   2
           Höö af     Engen  D   2                                   22
                           Engen  E   2
                           Engen  F   9
                           Engen  G   1
                                                     
           Humblegårdz stänger      500
           Fiskie watn godt, Mulbethe
           medelmåttigt, Skogh nödtorftig


 Notarum Explicatio


        
Grärlåßa skatte                                  1               
           wthsäde  brukat    10 1/2                                     10 4/5  
                        obrukat        1/5                                        
           Ensäde Sandh mylla och öreiord
           Hård wåld och toffwig engh höö                                   12
           Mulbethe ringa, och fins
           inga andra lägenheet till
           förbenempte gårdh,

           Hympan cronehemman                      1/2              
           wthsäde  brukat     2 1/20                                       2 3/10  
                        obrukat        1/5                                        
           Ensäde Sand mylla iordh.
           Hård wåldz och staarbotz eng höö                                10
           Brännemark nödtorftigt
           Mulbethe ringa, och finnes
           inga andra lägenheeter.
   (Karttext:)   


Swart mylla iord
Längioms kyrkia
Tuffwigh Engh
Pastoris gårdh
Här Emellan ära Frälze Gårdaras Ägor Belägna
Hage
trägård
Hård walz ängh
Star botz ängh
Hård walz ängh
Frälze gårdarnas ägor i Längiom
Måßig Hård walz Ängh
Hård walz ängh
Frälße ägor
Vtmarkan
Vtmarkan
Enge backa
Grälåß
maa och staarbåtz ängh
Onyttigh måße
Hård walz ängh
Vthmarcken
Vthmåße
Sand mylla iord
här möther frelße gårdz ägor i Grälåhßa
Onyttigh måße
Tuffwigh hårdwallz ängh
Hympe.
Vthmarkan
Betz Mark med liung och små busker
Brooslättz ägor
Starbotz ängh