O1:59

 

(Rubrik:)          Kindz Häradh              
                   

    
 Notarum Explicatio                                  Vtsäde   Höö
                                                                               tunnor   Laaß
  
        Holmen ähr 2 hemman
           och haffwer leegat ööde i långeligh
           tijdh, och ähr alldeles förfallne
           både hwß och gierdeßgårdar

           Ytter Gården crone                               1               
           wthsäde alz öde                                            6 1/2                                               
           Ensäde Sand mylla och öre iord
           mycket steeningh åker
           Staarbotz engh höö till                                               14
           

  Notarum Explicatio                                 Vtsäde   Höö
                                                                               tunnor   Laaß

     
     Öffwer Gården crone                            1
           wthsäde alz öde                                                      7 1/5  
           Ensäde Sand och myliordh
           Hård wåldz och staarbotz ängh höö                           20
           Fiskie watn nödtorfftigt,
           Mulbethe ringa, och finnes jnga
           andra lägenheeter till förbemälte gårdar
   (Karttext:)   


Betz mark med små busker
Sand mylla och grund åker
Här möter Längiomma Vtmåßer
Öffwer gården
på denna Sijdan möter Vtmåßer
Staar båtz ängh
Hård walz ängh
Sand myll iord
Yttergården
Maa och Starbåtz
Här tager Vtmarkan wed