O1:60                        Kindz Härad, Mån-
                   Stad Sochn, medh efterskrefne Gårder,
                           och hemman ähro afmätte
                             och afrijtade Anno 1648.
                                 

                        Månsta                                                      folio        62
                        Bredare                                                     folio        62
                        Backa                                                        folio        62

                                                Ååßarpa Sochn
                        Siöryd                                                        folio        63