O1:61-62

 

(Rubrik:)          Kindz Häradh    Månsta Sochn                        
                   

    
 Notarum Explicatio                                  

         
           Månsta Stompn cronehemman                  1                  
           wthsäde alz                                          7 2/5   tunnor                                           
           Ensäde Sand mylla iord.
           Hård wäld och staarbotz äng höö               25  Laß
          
           Fiskie watn ringa, i siön, på
           vthmarken belägen,
           Timbber Gierlsle, Brännemarck
           nödtorftigh, Mulbethe medel-
           måttigt

  Notarum Explicatio                                 Vtsäde   Höö
                                                                              tunnor   Laaß

           Bredare crone                                        1
           wthsäde alz                                                             3 1/10  
           Ensäde Sand mylla iordh
           Hård wåld och staarbotz eng höö                               10
          
           Timbber, Gierlsle, Bränne-
           marck nödtorftigt, Mulbethe
           medelmåttigh,

           Backa cronehemman                             1
           wthsäde brukat   2 1/10                                        2 7/10 
                       obrukat      3/5
           Ensäde Swart mylla iordh
           Hård wåld och staarbotz äng höö                               12
          
           Timbber, Gierlsle, Brännemarck
           nödtorftigt, Mulbethe medel-
           måttigt
   


(Karttext:)   


Scala Ulnarum
Vthmarcken
frälze Biörnarpa ängh
Onyttigh Måße
Liungh kulle
fralze¹ ängh
Hård walz Ängh
Swart myl la iord
Hård walz ängh
Stompns ägor
dy och Staarbåtz Ängh
Bredare
Betz Hage
Onyttigh måße
Biörnarps ägor
Lind
Liungh backe
Sand mylla iord
Onyttigh måß
ängh
kulle
Månsta kyrkia
Starbotz Ängh
Vthmarckan
ladegården
Stompn
Staarbotz ängh
Betz Hage
Hård walz äng
Hård walz ängh med Ene busker
Onyttigh måße
Här ibland ära frälze ägor belägna
Backa
Swart mylla iord
Maa och Staarbåtz Ängh
Biörnarps ägor
Sanck ängh
Korborh ägor
Möter en Onyttigg måße¹ D.v.s. frälze.