O1:63

 

(Rubrik:)          Kindz Häradh    Lenghem Sochn1
                   


  Notarum Explicatio                                 Vtsäde   Höö
                                                                              tunnor   Laaß

           Siörydh skattehemman                            1
           Wthsäde brukat   6 1/5                                        8 1/5 
                       obrukat    2
           Ensäde, Swart mylla och steeningh åker,
           Hård wåldh och staarbotz äng höö till                         30
          
           Fiskie watn godt,
           Timbber, Gierlsle, Brännemarck vthwalt.
           Mulbethe godt,
   


(Karttext:)   


Scala Ulnarum
Star botz Ängh
Betz marck med Skogh
Hård walz ängh med Ekeskog
Swart myl la iord
Onyttigh måße
Staarbotz Engh
Siörydh
Star botz ängh
här Möther Åhsens ägor1 Åhßarpa överstruket och ersatt med Lenghem.