O1:64                        Kind Härad, Säms
                   Sochn, medh Efterskreffne Byiar,
                   Och hemman ähro affmätte och
                            afrijttade Anno 1648.
                                 

                        Wyggby och                                              folio        66
                        Sämm                                                        folio        67