O1:65

 


  Notarum Explicatio                                 


           Deeße efterskrefne ängier, lyda till
           Räfwegården och Fiskiare gården i Säm
           hwilcke finnes Specificerade folio <...>
           
     1    Räffwegården hafwer i deße ängier
           höö till                                             Laß      18 1/2
     2    Fiskiare gården i Sämm hafwer i deße
           ängier. höö till                                              12     
           
   

(Karttext:)   


Hård walz Ängh med Ekeskogh
Frälze ägor
Hård walz ängh med små busker
Tuffwig Stag wall och små Staar
Hård walz ängh 
Här möter Frälze ägorna.
Förbemälttegårder bruker denne Betz hagen Wnder tijden till äng, der dee någre parker kunna bärgia.
Vtmarkan.