O1:67

 

(Rubrik:)          Kindz Häradh    (Sämms Sochn)                        
                   

    
 Notarum Explicatio                              
                                                                          Tunnor   laß       

           Sämm ähr 8 hemman                  
           frälse gårderna ähre
           jntet affmätte,
                         
     1    Räffgården skatte                1
           Wthsäde alz                                                       9 1/2
           Noch wed Jödåkra ähr
           2 åkrer och ängh
           hwilka ägor ähro pant-
           satte till Åtorph för
           en långelig tijd seedan
           Hård wåld engh höö                                               20

     2    Fijßkaregården ji
           Sämm jbidem skatte 1 förme-
           lat i                                     1/2
           Wthsäde alz                                                       7 1/2
           Hård wåld och staar-
           botz engh höö till                                                    16
           
           Fiskie watn i Säm-
           Siö vthwaldh,
           Skogh timbber, Gierl-
           slee, och brännemarck 
           medelmåttigh,
           Mulbethe nödtorf-
           tight.
           
           Dee andra gårdarnas
           ängier finnes igen
           Noterat med 1 och 2 folio   höö                             30
           och hööt ähr inrächnadt
           på gårderna,
 


(Karttext:)   


Scala Ulnarum
Här Emellan ähra Frälze gårdernas ägor i Säms by belägna
Svart mylla iord
Räffwegården