O1:68                       Kindz Härad, Twer-
                   Redh Sochn, medh efterskreffne Gårder och,
                           hemman ähro affmätte och
                              afrijtade Anno 1648.
                                 

                        Huhlu och Fagerbergh                                folio        69
                        Stoore gården i Twärröd                            folio        69
                        Twerredh Stompnen och Nybygget            folio        71
                        Lycke                                                                      72
                        Bane                                                                        73
                        Ahrneryd                                                                  74
                        Toppebo och Wäghullt                                              75
                        Hullth                                                                        76
                        Stafweryd och Hwaßrydh                                         78
                        Ahlhammar                                                               79