O1:69-70

 

(Rubrik:)          Kindz Häradh     Tweredz Sochn                         
                   

    
 Notarum Explicatio                              
                                                                                

    1     Hwlhu skattehemman 1 för-
           medlat                                 1/2
           Wthsäde brukat    4 2/5                                       4 4/5
                        obrukat      2/5
           Ensäde swart mylla iord
           Hård wåld och staarbotzeng
           höö till                                                                   12
           Skogh och mulbete ringa

     2    Fagerbergh crone                  1
           Wthsäde alz                                                       4 7/10
           Ensäde swart mylla och
           steningh åker,
           Hård wålld och sanck moßig
           engh höö till                                                            16
           
           Fiskie watn i Asungen godt,
           Timbber, Swedie, och gierlsle
           Skogh nödtorftigh, Mulbethe 
           godt,

    3     Twärryd skatte                     1 
           Wthsäde                                                          10 1/5
           Noch en wreet på Stompnz aff-
           rijtningh Noterat med folio
           vthsäde                                                          3/5
          
           Noch till förbemälte gårdh hafwer fiskiewatn i Assungen
           Skogh till timbber, Gierlsle, och bränne-
           marck nödtorftigt, Mulbethe godt,

           2 ähr 2 åkrer och en ängh till
           Nybygget i Twärrö vthsäde alz                       7/10
           Höö der sammastädes till                                           2
 


(Karttext:)   


Här möta Bärgz ägor
Slem och ilack Tuffwig Hård walz Engh med små busker
Huhlu Frälze ägor
Hård walz äng
Hård walz Engh med Ekeskogh
Ene backe
Tuffwig Små Star äng
Här Emellan ära Frälze ägor
Här tager Tomptas ägor
öde
Här ibland ähra Frälze gårdz ägor belägna
Fagerbergh
Hård walz Ängh med Små skog
Sanck Måß ängh
Twerrydz gardernas¹ belägna
Gränorh Stenbacke
Hård walz ängh
Starbåtz Ängh
Vtmarkan
Twärrydz Store gård
Scala Ulnarum
 


¹ D.v.s. gårdernas.