O1:7

 

(Rubrik:)          Kindz Häradh    Sexdrega Sochn                      
                   

           
  Notarum Explicatio                                             


           Deße efterskrefne ängier finnes
           här vnder specificerade                                      
           
    1     ähr 2 ängiefiäller till Pastoris gårdh i
           Sexdrega. höö                                                           6   Laß
           Specificerat folio
 
    2     ähr 2 ängiefieller till Stoore Laaärph
           höö till                                                                       6   Laß
           
    4     ähr en engiefiehl till Kiälleröö höö                                4   Laß
           Specificerat folio
           
    6     ähr en bytes ängh till Pastoris gårdh i
           och skattegården i Sexdrega. höö hwardera
           till                                                                             1   Laß
           Specificerat folio

    7     ähr en ängh som lyder till skattegården
           i Sexdrega höö till                                                    7   Laß
           Specificerat folio
 
    8     ähr en ängh som lyder till Lille Laräph
           höö till                                                                      3   Laß
           Specificerat folio
      


(Karttext:)   

 

Liung mark
Staarbåtz Ängh
Sköön walz Ängh
Här tager Vtmarkan wedh
På denna Sijdan möter Billebärgz Ägor