O1:71

 

(Rubrik:)          Kindz Häradt     Tvered Sochn.                         
                   

    
 Notarum Explicatio                              
                                                                               

           Stompnen i Twärrö crone                1                 
           Wthsäde i gierdet    7 3/5                                        7 4/5
                          i wrethen     1/5
           Ensäde swartmylla och
           steeningh åker,
           Hård wåld engh höö till                                              20

           Nybygget crone                              1/4
           Wthsäde i gierdet    1 4/5                                         2 1/2
                        i wreten B     7/10
           Noch 2 åkrer wed skattegården
           i Twärröö finnes Noterat folio                            7/10
           Noch en ängh der samma-
           städes höö till                                                               2
          
           Skogh till timbber, Gierlsle, Bränn-
           march, Nödtorftigh, Mulbe-
           the godt,
           
           Till förbemälte gårder ähr fiskie
           watn godt, i Assungen
           
           A  ähr en åker till skattegården
           i Twärröö vthsäde                                            3/5 Tunneland
           finnes specificerat folio <...>


(Karttext:)   


Nybygge
Tweredz kyrkia
vthmarck på alla Sijdhor
Trägårdh
Betz Hage
Stompnen
Hård walz ängh
Hård walz ängh