O1:72

 

(Rubrik:)          Kindz Häradt     Twered Sochn.                         
                   

    
 Notarum Explicatio                                  Vtsäde   tvnner
                                                                             tunnor   Laaß

           Lycke crone                                      1/2                 
           Wthsäde alz                                                          4 2/5
           Ensäde swart mylla, halßegrundh, och
           wätachtigh jordh,
           Hård wåld och måßigh engh höö                              14

          
           Quarn öde fordon gångandes höst och
           wår.   fiskie watn i Ahsungen
           godt, Skogh till giersle, och bränne-
           marck nödtorftigt, Mulbethe godt,
           
          

(Karttext:)   


Wtmarkan
Betz Hage
Ååß
Hård walz ängh
Lycke ägor
Hård walz ängh
på denna Sijdan Möter Skogz Ägor
Scala vlnarum