O1:74

 

(Rubrik:)          Kindz Häradt     Tvered Sochn.                         
                   

    
 Notarum Explicatio                                   Tunnor  laß
                                                                               

           Ahrnerydh skattehemman                1                 
           Wthsäde i gierdet    A    6 3/5                                 8 1/10
                          i wrethen  B    1 1/2
           Ensäde swartmylla och hallegrund åker,
           Hård wåldh och sanck engh höö till                             20

           fiskie watn i Angh siön medelmåttigt.
           Skogh till gierlsle och brännemark,
           Nödtorftigh, Mulbethe lijtet,
           


(Karttext:)   


Måßigh Hård walz Engh med Ekeskogh Liungh och Stenigh mark
Ang Siö
onyttigh måße
Engh
Här möter Backas ägor
Liungh backe
Onyttigh måße
Onyttigh måße
Onyttigh måße
Hård walz ängh
Betz mark
Liungh backe
här möter en Onyttigh måße
Arnery
Sanck Starbåtz Ängh
Hård walz ängh
vthmarkan