O1:75

 

(Rubrik:)          Kindz Häradt     Tweredh Soch                       
                   

    
 Notarum Explicatio                                 Tunnor   laß
                                                                               

    1     Toppebo skatte                        1/2                 
           Wthsäde  brukat    A    2                                      2 3/5
                          obrukat   B      3/5
           Ensäde swartmylla iord
           Höö i gierdet    A                                                       6
           Höö i gierdet    B                                                     10
           
           fiskie i Angsiö lijtet,
           humblegårdzstänger 300
           Gierlsle och brännemarck
           nödtorftig, Mulbethe
           medelmåttigt

    2     Wäghhult skatte                        1/2                 
           Wthsäde  brukat         1/2                                       1 3/5
                          obrukat     1 1/10
           Ensäde sandmylla iord
           Moßigh hård wåldz ängh
           höö till                                                                       6
           
           Quarn öde fordom gån-
           gandeß, Skogh till
           gierlsle och brännemarck
           nödtorftigt, Mulbe-
           the ringa
           


(Karttext:)   


vthmark
här möther Arnerys Vthmarka
vthmarken
måßigh Hårdwalz Ängh
här möther Arneryß ägor vthmarkan
måßigh Hårdwalz ängh
Betz marck
Enebacke
Enebacke
vthmarken på alla Sijdor