O1:76

 

(Rubrik:)          Kindz Häradt     Tweredh Sochn                         
                   

    
 Notarum Explicatio                              
                                                                               

           Hulth skatte  1    förmedlat                1/2                 
           Wthsäde i gierdet    8                                            8 1/5
                          i wrethen     1/5
           Ensäde swartmylla och steeningh åker
           Hård wåld och starbotz ängh höö                             20

           fiskie watn i siön, Mulbethe medel-
           måttigh, Skogh till gierlsler och brän-
           nemarck nödtorftigh.
           


(Karttext:)   


Scala vlnarum
Betz Hage
Hult
Stenig äng
Vthmarkan på alla sijdor
Sanck och Stening Ängh
Stenigh Hård walz ängh
Staar båtz ängh
Hult Siön.