O1:Register


Register giord den 29 November Anno 1700                                      

Härader               Sochnar                 Byar

     
ängsfjäll till prestgården i Sexdrega pagina 12                                                                                                                 ängsfjäll till Södergården i Starrö pagina 12                                                                                 
Kinds                        Sexdrega                      Biillberg eller Willeberg                11            
                                                                     Giertröd                                      15       
                                                                     Heestra                                           3            
                                                                     Högen                                         18  
                                                                     Kiälleryd                                     12            
                                                                     En ängs fjäll till denna gårdh                    7
                                                                     Korte                                           2           
                                                                     Kiila i Hillaredz Sochn                16
                                                                     två ängsfjällar till Sexdrega  _ gård      16
                                                                     två ängsfjällar till skattegården i Sexdrega  16       
                                                                     Ringstena                                      6
                                                                     En äng till denne by                           4
                        åtta ängsfjällar till Torp pagina. 6    Starry Erlandsbo och Rumpebo   10              
                        ängsfjäll till Aspenäs pagina. 6        Willeberg eller Bylberg                11          
ängsfjällar och åker till Hulebo frälsegård pagina.14    Sexdrega och prästgården           13-14
                                                                     En bytesäng till denna och Prästgården      7
                                                                                            En äng till Skattegården i Sexdrega          7
                                                                                            En äng till Prästegården i dito                   7
                                                                     Store och Lille Laerp                     8
                                                                     2:ne Ängesfjällar till stora Laaerp         7
                                                                                           
En äng till Lilla Dito                           7
                                                                     Tången                                        17
                                  
                                    Roarsiö                     Gyltebacka                                  22              
                                                                     Kiersgiärde                               ibidem              
                                                                     Quarnegiärdet                             25              
                                                                     Roarsiö stomnen                         24             
                                                                     Nygården                                   26
                                                                     Wännebod                                 23
                                                                     En skattetomt på Kiersgiärdetz Charta, _ brukas till Wennebo    22             
                                                           
                                    Liushullta                   Äpplerö                                     43            
                                                                     Drösbohullt och Öster Drosbohult     36
                                                                     Backen                                      34            
                                                                     Glafshery                                    43            
                                                                                          Grän ofvergården  29         
                                                                                          Nedregården        29         
                                                                    Grän äre 6      Tåågården            31     
                                                                       hemman      Assergården          31        
                                                                                          Yhregården           32
                                                                                          Kiettebäck           32                        
                                                                     Hörshullt                                   35           
                                                                     Kanickebo                                42         
                                                                     Kopperöd                                 42             
                                                                     Koffra och Quarntorpet            37
                                                                     Brottn                                       38
                                                                     Ruerne                                      38         
                                                                     Säfshult                                     40          
                                                                     Stomnen till Ljushulta                 33           
                                                                     Suallhullt                                   39        
 

Härader               Sochnar                Byar

       
                + En äng till Oxelberga pag. 49                                                   
Kinds                        Hillared                        Biörkeröd                                        47           
                                                                     Brännegiärdet                                  50      
                                                                     Bolljan och                                      49          
                                                                     Hillareds Stomnen                                         
                                                                     En ängesfjäll till dito                                     52  
                                                                     Lagerud                                          53             
                                                                     En ängesfjäll till dito                                      52
                                                                     Lackerud.    Sexdrega Sochn          46          
                                                                     Mölnerud                                        52
                                                                     En ängsfjäll vnder dito                         53   
                                                                     Oxelberg                                         48
                                                                     En ängfjäll till Boljan                              48
                                                                     Weeka                                            51
                                                                     En ängesfjäll till Jönsesgård i Läggerud     51
                                                                     Weeka                                            55
              
                                 Längomma                   Giärlåsa                                           58         
                                                                     Hympan           
                                                                     Prästgården                     
                                                                     Hollmen                                          59
                                  
                                 Månsta                         Backa                                            62              
                                                                     Bredare                                         
                                                                     Månsta                                          
                                                                                  
                                 Säms                            Sämm                                            67
                                                                     ängar till Räfve samt fiskaregården i Hämm   65
                                                                     Wiggby                                          66        
                                                           
                                 Lenghem1 eller              Siöryd    Längiums Sochn               63            
                                
                                 Tuered                         Alhammar                                      79
                                                                     Arneryd                                        74            
                                                                     Bane                                             73            
                                                                     Fagerberg                                     69         
                                                                     Hulu                                              69         
                                                                     Hullt                                              76    
                                                                     Tuäryd Storgård                            702
                                                                     En åker till dito                                             71       
                                                                     Huafferyd och                               78
                                                                     Stafveryd                                   
                                                                     Toppebo och                                75           
                                                                     Wäghult                                         
                                                                     Tuäryd Soomen och                     71            
                                                                     Nybygget
                                                                     2 åkrar och en äng härtill                           70           
                                                                     Lycke                                          72


1 Siöryd överstruket.
2
69 översruket.