O1:Titelsida


(Rubrik:)     Elfsborgs Lähn                                  
                  
Kindz Härad, Sex-
drega Sochn med Effterskreffne Byiar
och hemman ähro affmäte och affrijt-
tade, Anno 1648  af Kietill Clason.            Sexdrega Sochn

            Korthe                                            folio   2
            Hestra                                             folio   3
            Ringesteena                                     folio   6
            Store och Lille Laaärp                     folio   8
            Starry Erlandzboo och Rumppebo   folio   9:10
            Bijlbergh                                         folio   11
            Källeryd                                         folio   12
            Sexdrega                                        folio   13-14
            Giert röödh                                     folio   15
            Kyhla [fo]                                       folio   16
            Tånggen                                          folio   17
            Höögen                                           folio   181

Item     Roarsiö Sochn                                folio   20
            Liushullta Sochn                                       28
            Hillareed Sochn                                       44
            Längomma Sochn                                    56
            Månsta Sochn                                          60
            Ååsarpa Sochn dito                                 60
            Sämb Sochn                                            64
            Tweredh Sochn                                       68


reviderad den 29 November 1700


1 Härefter Hestra folio 3 översruket.