O2:1


(Rubrik:)     Elffzborgz Lähn  Åhß häradt                                 
                  
 
Effterskreffne byiar ähre affmätte och
affrijtade anno 1644 vty Kierråkra sochn.            Döffwene                                         folio     2
            Vlffweryd                                         folio     5
            Månß i Skogen                                 folio     7
            Wijffarydh                                        folio     9
            Skogen¹                                           folio   10
            Öffre Ylunda²                                   folio    13
            Boarp                                               folio   14
            Yttre Yelunda                                   folio   16
            Häggeryd                                         folio    19
            Ryagiärdett                                       folio   22
            Kåcka Hemmet                                folio   23
            Kieråker                                           folio   24
            Präste stomnen dito³                               
            Siö                                                   folio   26
                                                                     Kiätell Classon

¹ Före Skogen tillagt Knechte av senare hand.
² Ylunda ändrat till Yelunda av annan hand.
³ Denna rad tillagd av senare hand.