O2:10  

 

(Rubrik:)      Ååss Häradt  Kyråckra  Sochn                   
                   
                                                                                   
Notarum Explicatio                        Vtsäde    Laaß
                                                           tuner       höö
 
                 Knechte skogen skat-
                 te                                ¼
                 Vtsäde alz                             5
                 höö                                                    15
              Humble gårdz sten-
                 gher om 400
                 Mulebete nötorfftigt,
                 Brännemark ringa 
                 Och finß inga andra
                 lägen<he>ter till förbemältte
                 hemman.(Karttext: )   

Scala ulnarum.
Vtmåße onytigh
Onyttigh måße
Hårdh walz engh
På denne sijdan möter Wywarijdh¹ egor
Hahßle skogh
Svart mylla stenug iord
Här tager andre Skogz egor wedh
Betz hage
Här möter vtmarkan.
Wäster
Noor
Öster
Söder
 


¹ Wywarijdh ändrat till Wyfwarijdh.