O2:101

 
(Rubrik:)   Herna sochn                   
                   
                                                                                   
                                                     <Vtsäde     Höö>
                                                               tunnor      Laß
 
          Törszåsz cronehemman    1
             Vtsäde i gierdet   7 3/5  tunna        7 9/10
                          wreten  A  3/10 tunna
             Ensäde swartmylla och stenig iord
             Hårdwalz höö                                                 8
             Star och maa höö                                         10
             Humblegårdz stenger  600
             Mulebete gåt och finsz inga andra
             lägenheter till forbemältte hemman
 


(Karttext: )  


Wäster
Noor
Öster
Söder
Här tager Långhålmsz ägor wedh
Maa engh
Här moter¹ Bondarpa ägor
Sköön walz eng
Hårdh walz engh
Betz hage 
Swartmylla
Eng
Betz hage
¹ moter dvs. möter