O2:104

 
(Rubrik:)      Ååss häradt  Herna sochn                   
                   
                                                                                   
Notarum Explicatio                                 <Vtsäde     Höö>
                                                                     <tunner      Laß>
        
   1     Stora Jslander skatte        1        
             Vtsäde alz                                           7 4/5
             Hårdwalz höö                                                  10
             Och haffwer bytz, ängiar med
             Herna höö                                                         8
             Humblegårdz stenger om  500
             Ensäde swartmylla iord
   2     Lilla Jslander är en skattetomp<t> 
             brukas til skattegården i
             Herna spesificerat folio  96    
             Vtsäde alz                                           1 2/5
             Höö                                                                   6
   3     Är en åker till Tåbolet i Härna
             Spesificerat folio  96 
             Vtsäde                                                   3/5
             Skog till timber, gierzle och brannemark¹
             nötorfftig, mulebete gått.²(Karttext: )  


Denne engefiäll ähr belägen emellan Bondarpa ägor och Törßåß ägor
Hård walz engh
Tuffuigh engh
Här mota³ Bondarpa ägor
Betz hage
Tuffwig hård walz engh
Här möter en vtiord brukas till Bondarp
Betz hage
Hård walz engh
Betz hage
Waster4
Noor
Öster
Söder
Här tager vtmarken wed
Scala ulnarum
¹ brannemark dvs brännemark
² från Skog till gått  tillagt av annan hand
³ mota dvs. möta
4 Waster dvs. Wäster