O2:105

                       
                  
 
Ååsz häradt Wingz sochn
Med effterskriffne byar och hemman
äro affmette och affritade.

                                                                 
       Pastoris gård                      folio    106
       Töffwe                               folio    108
       Långholmen                       folio     109
       Gambla Rumszåsz              folio     111
       Troffwaryd                         folio    112
       Jntaken                              folio     113
       Hule                                   folio    114