O2:106-107

 
(Rubrik:)      Ååsz heradh  Wingz sochn                   
                   
                                                                                   
Notarum Explicatio                            Vtsade¹     Höö
                                                               tunnor      Laß
 
          Pastoris gård i Wingh   
             Vtsäde i gierdet   19                    
                     A   wreten     1 1/2                 20 1/2
             Ensäde, swartmylla, och stenig åker.
             Höö                                                             40
             A är en eng wed Stora Rumszåsz belägen
             Stubbengen benembt.
             Höö                                                             10
             Humblegårdzstenger om  600
             Fiskewaten gått quarn gångande
             årligen. Skog till giersle, timber, och
             brennemarck nötorfftig.
             Wingz frelzegårdz ägor äro intett
             affmetta.
 


(Karttext: )  


Tuffwig eng med skogh
Hårdwalz och tuffwig engh
Här tager Hökrumsz ägor
Wäst
Noor
Ost
Söder
Runsten
Stubb Engen. Öffwerwäxt medh hassel skog
Tuffwig engh
Swart mylla iordh
Star och maa engh
Skön walz engh 
Här emellan ära frelsegårdz egor belägna
Betz hage
Betz hage 
Trägården
Maa eng
Scala ulnarum