O2:108

 
(Rubrik:)      Ååsz häradt           
                   
                                                                                   
Notarum Explicatio                           Vtsade¹     Höö
                                                              tunnor       Lasz
 
             Töfve är 6 hemman
             Stompn crone             ½
             Vtsäde alz                                     3 1/10
             Ensäde och swartmylla iord.
             Höö                                                               6
             En samslåtta me frelszgårdarna
             i Töfve höö                                                    2
             Noch en betzhage med frelsegårdar-
             na, som intet är affritat.
             Fiskewatten gått, mulebete och
             brennemarck nötorfftig almen-
             nigh sockneskogh på Brunn.
             Frelsegårdarnasz ägor äro intet
             affmette.
 


(Karttext: )  


Staar båtz engh
Skiön walz eng
Her emellan är Töwe frelszegårdz ägor belägna
Swart mylla
Betz hag<e>
Öde kyrckia
Scala ulnarum.¹ Vtsade dvs. Vtsäde