O2:109

 
(Rubrik:)       Wingz sochn                   
                   
                                                                                   
Notarum Explicatio                           Vtsäde       Höö
                                                              tunnor       Laß
 
             
             Långholmen crone             ½
             Vtsäde alz                                     3 2/5
             Ensäde, och swartmylla, iordh.
             Hårdwal och maa  höö                                  16
             Mulebete gåt, brennemark ringa.
             Och finsz inga andra lägenheter
             till forbemälte¹ hemman
 


(Karttext: )  


Har mota Kiära måsza²
Maa engh
Bondarpa ägor
Wäster
Noor
Öster
Söder
Hård walz engh
Betz hage
Maa engh
Tårszåsa ägor
Betz hage
Vtmarcken
Scala ulnarum.¹ forbemälte dvs. förbemälte
² Har mota Kiära måsza dvs. Här möta Kiära måsza