O2:111

 
(Rubrik:)      Ååsz häradt  Wingz sochn                   
                   
                                                                                   
Notarum Explicatio                            tuner        Höö
                                                              Vtsäde      Laaß
 
             
             Gambla Rumszåsz crone   1
             Vtsäde alz                                     5 4/5
             Höö                                                              25
             Ensäde, swartmylla och stenig iord.
             Humblegårdz stenger om  1000
             Fiskewatten gått, mulebete, och
             brennemarck nötorfftig. Almen-
             nig sokneskog på Brunn till
             timber och giersle, nötorfftigt¹
             


(Karttext: )  


Här möter Stora Rumszåsz egor
Hård walz engh med haszel skog
Frelz ägor
Rumsåsz egor
Kål <gård>
Tån
Hårdwal och tuff engh
Hard walz engh
Betz hage
Betzhage
Här möter vtmarcken
Wäster
Noor
Öster
Söder
 
  Författad 1644 af Kjettil Clason²


¹ nötorfftigt tillagt av annan hand
² skrivet av senare hand