O2:112

 
(Rubrik:)      Ååsz häradt                  
                   
                                                                                   
Notarum Explicatio                           Vtsade¹       Höö
                                                              tunnor         Lasz
 
             
             Trouaryd crone             ½
             Vtsade¹ i gierdet    3 7/10                  
                          wreten     1 1/5                     4 9/10
             Ensäde, swartmylla, och stenig
             åker.
             höö                                                              24
             Fiskewatten gåt.
             humblegårdzstenger om  1000
             brennemark, och mulebete 
             nötorfftigh. almennig sockneskog
             på Brunn, och finsz inga andra
             lägenheter till att förbettrasz
             himmanet medh²(Karttext: )  


Här möta Geterysz ägor
Vtmarcken
Skön walz engh
Skön walz engh
Sundhålm Siöö
Vtmarcken
Betz haghe
Kålgård
Swart mylla
Skön walz
Brearydz ägor
Wäster
Noor
Öst
Söder
 


¹ Vtsade dvs Vtsäde
² denna rad skriven av annan hand