O2:113

 
(Rubrik:)      Wingz sochn                   
                   
                                                                                   
Notarum Explicatio                               Vtsäde       Höö
                                                                  tunnor        Lasz
 
             
             Jntakan skatte 1    förmedlat ½        
             Vtsäde alz                                        4 4/5
             Ensäde, svartmylla, och sugiordh.
             höö                                                                   20
             Mulebete gåt, brennemarck 
             nötorfftigh. Almennig sokneskog
             på Brunn, och finsz inga andra
             lägenheter till förbemältte hemman
             att förbättra.(Karttext: )  


Scala ulnarum
Här möter Becke gårdz ägor
Swart mylla
Här tager Stensry ägor wed
Kålgår<d>
Biörke skogh
Skön walz engh
På denne sidan möta Lilla och Stora Reffszerys ägor
Här möter vtmarcken