O2:114

 
(Rubrik:)      Ååsz häradt  Wingz sochn                   
                   
                                                                                   
Notarum Explicatio                               Vtsade¹       Höö
                                                                  tunnor        Lasz
 
             
             Hule crone         ½        
             Vtsäde alz                                        4 1/5
             Ensäde, swartmylla, och stenig
             åker
             höö                                                                   20
             Mulebete, och brennemark nötörfftigt²
             Almennig sochneskog, på Brunn.
             Och finsz inga flere lägenheter
             till förbemälte hemman.
        (Karttext: )  


Hulasz ägor
Stag walz engh
Ene backe
Skön wallz engh
Swart mijlla
Vtmarcken
Hård walz engh
Hårszerydz agor³
Scala ulnarum
Wäster
Noor
Öster
Söder¹ Vtsade dvs Vtsäde
² nötörfftigt tillagt av annan hand
³ agor dvs ägor