O2:115

                    
                  
 
Ååsz häradt Hwarnuma
        sochn
Medh effterskreffne byar oc hemman
äro affmätte och affritade.

                                                                 
       Guntorp                             folio    116
       Hwarnum                           folio    117
       Boarp                                folio    118
       Skabo                                folio     119