O2:116-117

 
(Rubrik:)      Ååsz häradt   Hwarnumma sochn                    
                   
                                                                                   
Notarum Explicatio                          Vtsäde      Höö
                                                             tunnor      Laß
 
           Guntorp är 6 hemman
  
           Vtsäde till hele byn                      41½        95
             Ensäde, swartmylla, och sandiord
    1     Brogården frelsze  1
             förmedlat                       ½
             Vtsäde alz                                     5 4/5
             Höö                                                            16
             Humblegårdz stenger om  600
    2     Qvarnegården frelsze     ¼
             Vtsäde alz                                     3 3/5
             Höö                                                              7
             Humblegårdz  stenger om  300
             Quarn gångande
             höst och wår

Notarum Explicatio                           Vtsäde      Höö
                                                              tunnor      Laß
             
    3     Skattegården skatte          1
             Vtsäde alz                                    9 4/5
             Höö                                                            20
             Humblegårdz  stenger om  800
             Quarn fall fordom gångande
              höst och wår
    4     Månsa gård skatte            1    
             Vtsäde alz                                    6 1/2
             Höö                                                            16
             Humblegårdz stenge om  500
             Quarn gångande höst och wår
    5     G<u>nne¹ ibidem skatte            1
             Vtsäde alz                                    7 2/5
             Höö                                                            16
    6     Tångabol frelsze                1       
             Vtsäde alz                                    8 2/5
             Höö                                                            20
             Humblegårdz stenge  600
        


                                                      Vtsade      Höö

           Hwarnum ar² 9 hemman
            
och haffwer sina
             ägor beblandat med
             Guntorpa ägor
             Vtsäde till hela byn                     31 3/10        70
             Ensäde och swartmyl-
             la jordr
    7     Ågården skatte                  1
             Vtsäde alz                                  11 2/5
             Höö                                                             25
             Quarn gångande höst
             och wår
             Humblegårdz stenger  700
    8    Arffwesz gård skatte  1
             förmedlat                         ½
             Vtsäde gierdet A   3 3/5                                
                         gierdet B      1/2        
                         wreten C      3/5                4 7/10
             Höö                                                             12                           
    9     Wäsgöta gården skatte       1       
             Vtsäde gierdet A   2 3/5                 
                         obrukat        3/5         
                         gierdet B   3 2/5        
                         wreten C   2 2/5                  9
              Höö                                                             16   
  10      Lille gården frelze              ½
              Vtsäde alz                                    2 3/5
              Höö                                                             12          
  11      Är en kiörkaker brukas
            till Ågarden Vtsäde                            3/20          
  12      Bosz gården frelße            1
              Vtsäde                                         1 1/5
  13      Trädet cron<e>                  ¼
              Vtsäde alz                                    2 1/10
              Höö                                                               5

   Frelszegårdarnasz enskylta ägor äro intett
   affmetta
   Mellangården Stompnen och Kyrkarp
   haffwa sina engiar beblandat med byarnasz
   ägor.
   Forbemältte byar haffwa fiszkewatten gått giersle
   timber och brennemark nötorfftigh
   Mulebete medelmåtigt.(Karttext: )


Vtmarcken
Fole Siö
Stenig hårdwalz engh
Betz hage
Hwarnom
Tuffwig Engh
Skönwalz engh
Måsz och starbotz engh
Skonwalz engh
Betz hagar
Marr Siö
Wäster
Noor
Öster
Söder
Skonwalz engh
Vtmarcken
Kulle
Steen backe
Lind
Skenewalz engh
Skön walz engh
Qu<ar>n
Betz hagar
Betz marck med ek och bergh
Hard wal och skenewalz engh
Måsz och skönwalz engh
Betz hage
Stenigh betz marck
Hårdwalz engh
Qvarn
Betz hage
Sanck måsz engh 
Betz marck
Hårdwal och skeene walz engh
På denne sidan möter vtmarcken
Hard walz engh
Betzmarck med ekeskog liung och bergh
Scala ulnarum
Hard walz engh
Vtmarcken


¹ Skrivaren har missat u i Gunne
² ar dvs. är