O2:118

 
(Rubrik:)       Huärnumma sochn                     
                   
                                                                                   
Notarum Explicatio                           <Vtsäde>        <Höö>
                                                              <tunnor>         <Laß>
 
             
      1     Boarp skatte             1
             Vtsäde i gierdet     17                   18 2/5
                          wreten A       7/10
                          wreten B        1/2
             Ensäde, swartmylla, och 
             myket hallegrund åker.
             Höö                                                                   25
             Humblegårdz s<t>enger om  800
             Fiskewatten gått, skog
             til giersle, timber, och bren-
             nemark nötorfftigh mule-
             bete ringa.
      2     är 3 ängefillar til Skabo
             Spicifiserat folio  119
             Höö                                                                     8         
      3     är en ängefiell till
             Kyrckarp  Höö     1 laß
             Frälzegård
      4     ar¹ en ängefiel  til Mellan-
             gården i Huarnum
             Höö                      8 laß(Karttext: )  


Skeene walz engh
Wägz egor
Tuffwigh hårdwalz engh
Hard walz eng medh byörckeskogh
Hallegrund iordh
Hard walz eng medh ene buskar
Suart mylla och mycket stenugh åker
Tuffwigh och måsig engh
Betz hage
Måsze
Tuffwigh och masig² engh
Här möter Örnäs egor
Wäst
Noor
Ost
Soder³
 

¹ ar dvs är
² masig dvs. måsig
³ soder dvs. söder