O2:119

 
(Rubrik:)      [Ååss häradt]   Hvarnumma sochn                     
                   
                                                                                   
Notarum Ecplicatio                           Vtsade¹       Höö
                                                              tunnor         Lasz
 
             
             Stabo crone              1
             Vtsäde i gierdet     10  3/5             12
                          wreten A        3/5
                          wreten B        4/5
             Ensäde, swartmylla, och sand-
             mylla iordh.
             Höö                                                               30
             3 ängefiällar wed Boarp belägte
             Not[e]rat folio  118  Hårdwalz
             Höö                                                                 8         
             skog till timber, giersle, och bren-
             nemarck nötorfftigh. mulevete
             gåt, och fiskewatten gått. Vtwall(Karttext: )  


Tåå siöö
Betz Hage
Här tager vtmarcken wedh
Steen backe
B
Maa och Staar båtz
A
kålgård
ladugård
Wlffwesiö
Frelse gårdz ägor
Wäst
Noor
ost
söder
Här emelan ära Hwarnumma Frelsegårdz ägor
Hårdwalz Engh
Hård walz Engh
Hvarnu- ma kyrkia
 ¹ Vtsade dvs Vtsäde