O2:12-13   

 

(Rubrik:)      Ååss häradt    Kijråkra Sochn.                 
                   


Notarum Explicatio                  Vtsäde       Höö
                                                          tvnnor       Laaß
                                                                                   
   
           Öffre Öjelunda¹ ähr 3 hemman 
           Vtsäde till hele byen                  27 1/2       64 1/4
           Ensädes iord suart
           mylla och stenugh
           åker
    1     Trädet, crone                      1
                    Vtsäde i giärdet                 3
                    Vtsäde i vreten A              2 1/5
                    Höö häm vijd byen                           12 ²
           En åker i Yttre Öjelunda
           huilken ähr noterat med 4
                Folio  17
                    Vtsäde                              3 3/10
                    Humble gårdz stenger om 900
                    Quarn öde fordom gångande
                    hööst och wåår
           En engefiell på Wifwarydz affrijtning                1/4
                    noterat folio 9.
    2     Suen ibidem skatte hemman 1
                    Vtsäde i giärdit                  9 4/5
                    Wtsäde i vreten B              2 1/5
                    Hård vall och star höö                       30
                    Humblegårdz stenger om 1000
                    Quarn öde fordom gångan-
                    de hööst och wåår.
            En engh på Wyfuarydz aff-
                    rijtning noterat folio 9.
                    höö                                                     2
                                               Lundz


                                               Vtsäde     Höö
                                                           tunner      Laaß
    3      Lundztorp skatte                1
                    Vtsäde alz                       10
                    Höö                                                  20
                    En engh på Yttre Öhje
                    lundass affritning och är
                    med 5 noterat folio 16                       4 ³
                    Humblegårdz stenger om 600
                    Quarn öde fordom 
                    gångande hööst och vår
                    Mulebete nötorfftigt.
                    Brännemarck ringa
                    och finß jnga andra
                    lägenheter

     4      En engh till Bengtz gård
                   i Häggeryd specifiserat
                   Folio 19.     Höö 12 Laaß                         
                  
    5      En eng till Yttre
            Öyelunda specifiserat
            folio 17 höö 1 laaß


(Karttext:)

Här möter Boarpa ägor
På denna sijdan möter vtmarkan
Små staar båtz engh
Stenug skogz hårdh walz engh
Scala ulnarum
Här tager Wivarijdz4 egor wedh
Biörke skogh
Wäster
Noor
Öster
Söder
Hård walz engh
Tuffwogh hård wallz engh
Hård walz engh
Svart mylla jord
Här möter vtmarkan
Mökket stenugh jord
Skön wallz engh
 


¹ namnet är ändrat och därför svårläst.
² denna rad är tillagd längre ner i Notarum explicatio.
³ dessa tre rader är tillagda längre ner i Notarum explicatio.
4 Wivarijdz ändrat till Wifvarijdz av annan hand.