O2:120

                      
                  
 
Ååsz häradt Tarby sochn.
Medh effterskreffne byar och hemman.
äro affmätte och affritade.

                                                                 
       Tarby                             folio    122
       Lilla Fastorp                   folio    123
       Estorp                            folio    124
       Öna                               folio     126