O2:121-122

 
(Rubrik:)      Ååsz häradt   Tarby sochn                    
                   
                                                                                   
Notarum Explicatio                          Vtsäde      Höö
                                                             tunnor      Laß
 
           Tarby är 6 hemman
  
           Vtsäde till hele byn                      52 1/2      138
             Ensäde, swartmylla, och stenig åker
NB                                                                                    NB 1 och 2 är Fastorp och 
    3     Stompn crone               1                                            Estorp finnas igen
             Vtsäde i gierdet A   7 9/10                                           foliis 123, 124¹
                           gierdet B      2/5              8 3/10
             Höö                                                             30
             Quarn öde fordom gångande höst
             och wår.
    4     Pädersz gård skatte           1
             Vtsäde i gierdet A   3 4/5               
                           ödegierdet A     1 1/5                 
                           gierdet B   2 1/10             7 1/10
             Höö                                                               8
             Brukasz till förbemältte gård en skat-
             tetompt, wed Lilla Fastorp belägen
             Höö                                                               8
             och finsz spesificerat folio  123
    5     Giostas gård skatte            1
NB                                                                                       NB  5 haffwer
              Vtsäde i gierdet A   2                                                   en ängefiel wed
                           öde A        2 4/5                                                 Estorp belägen
                           gierdet B    2 1/2                  7 3/10                        ho   3 laß
             Höö                                                             16               Noterat folio  124                         
    6     Tågården skatte                  1                                             Litera A¹
             Vtsäde i gierde A brukat   5 3/5                              
                                        obrukat  2            7 3/5                             
             Höö                                                             16             
    7     Tyske gården frelsze            1                                         
             Vtsäde i gierdet A   4                    
                           gierdet B   8 1/2               12 1/2
             Höö                                                             40
             Quarn gångande höst och wår


    8     Skrubbe crone                    1
             Vtsäde i gierdet A   1                       6 1/10
                           gierdet B   5 1/10            
             Höö                                                             12
             Quarnefall ödhe fordon² gångan-
             de höst och wår, mulebete nötorfftig.
             Brennemark nötorfftigh. Och finsz
             inga andra lägenheter, til forbemältte
             by.
             2 är 3 åkrar till Estorp Spesificerat
             folio 124
             Vtsäde                                             3 3/5  
            4 engefiallar till förbemältte gårdh
             Estorp spesificerat folio 124
             Höö                                                               8
             och är medh 2 noterat
    9     är en åker till Segersstorp frelsze(Karttext: )


Scala vlnarvm
Estorpa egor
Wäst
Noor
Ost
Soder
Här moter³ Estorpa egor
Tuffwigh stag walz engh medh må buske
Vtmarcken
Här tager vtmarcken wedh
Måsz wal med eck och byörckeskogh
Hårdwalz engh
Hårdwalz engh
Skönwalz engh
Swart mylle jord
Betz hage
Skönwalz engh
Tarby
Segerstorpa
Kålgål
Betz hage
Här möta Segerstorpa egor
Sanck tuff engh

Nota. Denna scala förhåller sig till nya åkerscalan såsom 119 till 100.
¹ NB skrivet till vänster om Notarum Explicatio
² fordon dvs fordom
³ moter dvs. möter