O2:123

 
(Rubrik:)       Ååsz häradt                  
                   
                                                                                   
Notarum Explicatio                              Vtsäde        Höö
                                                                  tunnor        Lasz
 
             
             Lilla Fastorp
             crone ½        
             Vtsäde alz                                        3 1/5
             Ensäde, swartmylla,
             och muliordh.
             Höö                                                                  15
             Humblegårdstenger om  200
             mulebete nötorfftigt
             En skattetompt
             brukas til ängh
             till Pärsz gård i Tarby
             Höö                                                                    8
             Spesificerat folio 122
             och intet är värdelig
             noterat effter det
             är årebyte med huarandra.(Karttext: )  


Tuffwigh och små buskog engh
Hardwal och små buske engh
På denne sidan möta Fasstorpa egor
Vtmarcken
Fastorp
Lilla Fastorp
Hårdwalz engh
Kiär och tuffwigh engh
Sanck och tuffwig busk engh
Vtmarcken
Kär och moraas
Betzhage
Har moter¹ Esstorpa egor
Scala ulnarum


¹ har moter dvs. här möter