O2:124

 
(Rubrik:)       Tarby sochn                   
                   
                                                                                   
Notarum Ecplicatio                               Vtsäde        Höö
                                                                  tunnor        Laß
 
             
             Estorp skatte hemman      1
             brukasz en tompt vnder forbemältte hemman
             och haffwer aff gammal heffd brukasz
             tilsamman så at ingen wet att skilia
             tomptensz ägor ifrån gårdzensz ägor
             Vtsäde                                             9 1/5
             Noch 3 åkrar wet Tärbysz ägor belägna
             och där hosz 4 ängefiellar noterat folio 122
             Vtsäde                                             3 3/5
             Höö alt med de 8 laßen som finnes ige<n>           40
                                                folio 122
             Humblegårdz stenger om  400
             Quarn på vtmarken gångande, höst och
             wår. Mulebete och brennemark nötorff-
             tigh. 1 ängefiäll till Göstasz gård i
             Tarby. Sp<e>sificerat folio 122, noterat med Litera A  hö 3 laß
             


(Karttext: )  


Vtmarcken
Hårdwalz engh medh biörckeskogh
Estorp
Hårdwalz engh
Hårdwal och skenewalz engh
Kär och sanck engh
På denne sidan möter Tarbys ägor
Noor
Öster
Söder


¹ har moter dvs. här möter