O2:125-126

 
(Rubrik:)      Ååsz häradt   Tarby sochn                     
                   
                                                                                   
Notarum Explicatio                           Vtsäde        Höö
                                                              tunnor         Laß
 
             Önna är 2 hemman
             vtsäde, till båda hemmanen          13 3/10         66
    1     Skattegården skatte        1
             Vtsäde i gierdet       9                 
                          wreterna    1 1/10                 10 1/10
             Ensäde, och sandmylla iord.
             Hårdwalz höö                                                12
             Maa och starbotz höö                                    28
             Humblegårdz stenger om  400
    2    Frelszegården                   ½
             Vtsäde i gierdet       3 2/5               
                           wreten         1/10                  3 1/2
             Hårdwal och maa höö                                    26
             Fiskewatten i åna medelmåttigth. Mule-
             bete gåt, brennemark ringa.
    3    är en engh till Pastoris gård i Rångedal.
             Spesificerat folio 142  Höö                               8
    4    är en bytzeng till Bräkåsz <och> Breagården i Gingrin.
             Spesificerat folio 218  Höö                               2
    5    är en byttzeng till Bräkåsz <och> Gunnarp i Gingrin.
             Spesificerat folio 218  Höö                               4
    6    är en engh till Bräkåsz  Spesificerat folio 218 
             Höö                                                                 5
    7    är en engh till effterskreffne gårdar och haffwa 
             där på årabyte Bosgården i Gingrin höö            9
             Breagården höö                                             19
             Hulu höö                                                          4
             Runarp                                                             5
             Gunarp höö                                                      5
                                    Bålasz
             en bytzeng till { Runarp }   i Gingrin höö               5
                                    Gunarp
             Spesificerade folio  221 

 

(Karttext: )  


På denne sidan möta Gingris egor
Staarbotz engh
Här tager vtmarcken wedh
Wäst
Noor
Ost
Söder
Dy maa medh små staar
Betz hage
Betz hage
Starbotz engh
Hårdwalz eng med byörckeskogh
Dy maa medh små star
Här m<ö>ta Finnkumlas¹ egor 
Scala vlnarvm
  

¹ Finnkumlas ändrat till något som liknar Finnkunbas