O2:128

                           
 
Ååsz häradt Rångedaalz
        sochn.
Medh effterskriffne byar och hemman.
äro affmetta och affritade.

                                                                 
       Finnekumbla                  folijs     129 och 131
       Ekekulla                         folio     132
       Gritlanda                         folio     134
       Gunnastorp                     folio     135
       Lilla Ormåsa                   folio     136
       Faleskog                        folio     137
       Stora Ormåsa                 folio     139
       Långery                          folio     143
       Butorp                            folio     140
       Rångedal                         folio     142
       Algutztorp                       folio     145
       Staffwaryd                      folio     146
       Graffweryd                      folio     148
       Brearydh                         folio     149