O2:131

 
(Rubrik:)      Ååsz häradt                   
                   
                                                                                   
Notarum Explicatio                              Vtsäde      Höö
                                                                 tunnor      Lasz
 
           Den andra delen
           aff Finnekumbla
           som är i gierdet B och finsz
           Spesificerade folio  129
    2     Nårr gården 
             Vtsäde                                                4/5
    3     Perswensz gård 
             Vtsäde                                             1         
    4     Swen Månsz gård
             Vtsäde   brukat                                 3 1/5         
                           obrukat                                  2/5
    5     Larsz Swensz gård 
             Vtsäde   brukat       3 2/5                   
                           obrukat        3/10
                           wreten          3/10                        4
    6     Södregården   
             Vtsäde   brukat       3 3/5                   
                           obrukat        4/5                           4 2/5
    7     är en äng til Pastoris gård i Rån-                  
             gedal höö                                                        1
             Specificerat folio  142
 


(Karttext: )


Staarbåtz engh och dy maa
Här möta Rångedalz ägor
Maar siö
Onyttigh röörmåße
Sanck käär engh med små buske
Hård walz engh
Frelsze äng
Hård walz engh
Vtmarcken
Hård walz engh
Liungh backe
Wäst
Noor
Ost
Soder¹
 

¹ Soder dvs. Söder