O2:132

 
(Rubrik:)      Rångedal sochn                   
                   
                                                                                   
Notarum Explicatio                               Vtsäde        Höö
                                                                  tunnor        Lasz
 
             
             Ekekulla skatte         ½        
             Vtsäde alz                                        3 1/2
             Ensäde, swartmylla, och sugiord.
             Höö                                                                   20
             Brennemark och mulebete gått och
             finsz inga flere lägenheter till forbemältte¹
             hemman.
        


(Karttext: )  


Scala ulnarum
Onyttigh måße
Vtmarkan
Skönvalz engh
Betz mark
Måßigh hårdwalz engh
På denne sidan möter Rångedaalz egor
Tuffwigh engh medh små buske
Betz marck med liungh och bärijs
Wäster
Noor
Öster
Söder¹ forbemältte dvs. förbemältte