O2:133-134

 
(Rubrik:)      Ååsz häradt   Rångedalz sochn                    
                   
                                                                                   
Notarum Explicatio                                  Vtsade      Hoo¹
                                                                     tunnor      Lasz
 
           Gritlanda² är 2 hemman
  
           Vtsäde till båda gårdarna                    23 4/5        56
             Ensäde, swartmylla, och myket lön-
             sstenig åker.
    1     Nedregården crone         1
             Vtsäde brukat   8 1/2  tunna  brukat        
                         obrukat    4/ tunna   alt               9 3/10
             Hårdwalz höö                                                       5
             Star och måsz höö                                              16
             Humblegårdz  stenger om  200
    2     Öffregården skatte          1
             Vtsäde brukat  12 7/10 tunna              
                        obrukat   1 4/5  tunna               14 1/2
             Hårdwalz höö                                                     10
             Star och mååsz höö                                              25
             Humblegårdz  stenger om  300
             Quarn gångande höst och wår.
             Brennemark, och mulebete nötorfftig.
             Och finsz inga andra lägenheter
             till forbemältte hemman.(Karttext:)
   

Ekekullas ägor
Sanck och tuffwigh engh med småbuske
Enee och steen backe
Tuffwigh engh
Rångedalz ägor
Wäster
Noor
Öster
Söder
Hårdwalz engh
Liungh backe
Liungh backe
Betz hage till båda gårderna
Liungh backe
Staarbååt och mååß engh
Faleskogz ägor
Mååse
Liungh backe
Liungh och eneebusker
Liungh backe
Onyttig måsza
Stenigh betz mark
Käär med småbuske
Mååße och staarbåtz eng
Scala ulnarum


¹ Vtsade   Hoo dvs. Vtsäde   Höö
² i tillagt i efterhand