O2:135

 
(Rubrik:)      Ååss häradt                 
                   
                                                                                   
Notarum Explicatio                               Vtsade¹        Höö
                                                                  tunnor         Lasz
 
             
             Gunsztorp skatte             1       
             Vtsäde alz                                       13 2/5
             Ensäde, swartmylla, och stenig
             åker. Höö                                                           50
             Humblegardz stenger om  800
             Quarn gångande höst och wår.
             en engefiel wed Falskogz ägor
             belägen, spesificerat folio 137
             Höö                                                                     1/2
             Mulebete gåt, brennemark  
             nötorfftigh. och finsz inga andra
             lägenheter till forbemältte² hemman.
        


(Karttext: )  


Liungh och tuffwig engh
Små staar båtz engh
Här möter Falskogz ägor
Stenig hårdwalz engh
Betz hage
Tuff eng
Tuffuig eng
Liung bake
Vtmarcken
Hård walz eng med liung och bärriß


¹ Vtsade dvs. Vtsäde
² förbemältte dvs. förbemältte