O2:136

 
(Rubrik:)      Rångedalz sochn                   
                   
                                                                                   
Notarum Explicatio                               Vtsäde        Höö
                                                                  tunnor        Laß
 
             
     1      Lill Ormåsa crone             ½      
             Vtsäde brukat   2 3/5                        
                        obrukat  1 1/5                                 3 4/5
             Ensäde, swartmylla, och stenig åker.
             Höö                                                                  10
             Humblegårdz stenger om  200
             Brennemark ringa, mulebete nötorfftig
             och finsz inga andra lägenheter till forbemältte¹
             hemman.
     2      är en eng till Pastoris gård i Rångedal
             Spesificerat folio 142
             Höö                                                                    5(Karttext: )  


Scala ulnarum
Pa² denna sidan möta Stora Ormåsa ägor
Wäst
Noor
Ost
Söder
Hård walz engh
Vtmarcken
Hårdwalz eng med liungh och barys³
Betz hage
Här mota Falskogz ägor
Författad år 1644 af Kjettil Classon4


¹ förbemältte dvs. förbemältte
² Pa dvs. På
³ Barys dvs Bärys
4 Skrivet av senare hand