O2:137-138

 
(Rubrik:)      Ååsz häradt   Rångedalz sochn                    
                   
                                                                                   
Notarum Explicatio                                  Vtsade¹     Höö
                                                                     tunnor      Lasz
 
    1     Faleskog är 3 hemman
  
           Vtsäde til båda gårdarna                    19 1/10       46                                                                 
           Rättargården crone           1                                            NB  en äng till
             Vtsäde i gierdet A   4 4/5                      10 1/2                 Rättargården i Faleskog
                          gierdet B    5 7/10                                                                Noterat folio 139.
             Höö                                                                   25         Hoo²  2 Laß
       NB
             Quarn gångande höst och wår,
             en vtmaa  höö                                                      5
             Humblegårdz  stenger om  200
    2     Nedre gården skatte          1
             Vtsäde brukat    4 2/5                             8 3/5
                        obrukat   4 1/5 
              Höö                                                                   16
              Ensäde, swartmylla, och sandmylla iord.
              Fiskewatten ringa, mulebete gåt
              brennemark nötorfftigh.
     3    är en ängefiel till Gunnastorp
              Spsificerat folio 135 höö                                    1/2                                  
              Frelszegården är intet affmätt.(Karttext:)
   

Scala ulnarum
Staar båtz eng
Tuffuig hård walz eng medh liung och bärgh
Små buskig engh
Wäst
Noor
Ost
Söder
Liung backe
Måsz och staar båtz eng
Här emellan är Falskogsz frälszegårdz ägor
Hård walz engh
Liung kulle
Här tager Gunnastorpa agor³ ved
Hård walz engh medh skoogh
Skön walz engh
Ormåsas ägor
Hård walz engh
Betz hage
Faleskogh
Skeene walz engh
Hard walz engh
Frelse äng
Hård walz eng
Dy maa som jntit bäriasz
Maasz agor³
Hård och skene walz engh
Fole Siöö
Frelse


¹ Vtsade dvs. Vtsäde
² hoo dvs. höö 
³ agor dvs. ägor