O2:139

 
(Rubrik:)       Ååss häradt             
                   
                                                                                   
Notarum Explicatio                               Vtsade¹       Höö
                                                                  tunnor         Laß
 
             
    1    Stora Ormåsa crone         1       
             Vtsäde i gierdet         3 3/10                
                         öde i gierdet     7/10
                           wreterna      1 3/5                     5 3/5
             Ensäde, sw<a>rtmylla, och stenig åker.
             Höö                                                                   15
             Humblegårdz stenger om  400
             Brennemark ringa, mulbete
             nötorfftigh
     2   är en eng till Pastoris gård.
             i Rångedal, spesificerat folio 142
             Höö                                                                     2
     3   En ängh till cronegården i
             Faleskogh, spesificerat folio 137
             Höö                                                                     2(Karttext: )  


Falskogz agor²
Här tager Rångedalz ägor wed
Liung march och bärijs
Tuffwigh engh med små buske
Ormåsza ägor
Hård walz engh
Betz hage
Vtmarcken
Wreterna


¹ Vtsade dvs. Vtsäde
² agor dvs. ägor